Volební program Nezávislí v Bílině - HNHRM

Naše hnutí Nezávislí v Bílině – HNHRM je v současné době součástí koalice, která ovšem absolutně nenaplňuje svůj program a dá se nazvat nefunkční. Před několika málo týdny jsme vás seznámili s výsledky naší práce v tomto volebním období. Bylo to takové malé složení účtu obyvatelům města. Tím, že jsme součástí vedení, dnes víme, jaké věci se nám nepodařilo jako celku, tj. koalice, dotáhnout do konce a naopak, jak to v budoucnu napravit. Bohužel k tomu musíme dodat, že víme, s kým to lze udělat a s kým ne. Jsme rádi, že zodpovědní politici v našem městě jsou, což bylo vidět při projednávání zásadních bodů, kdy svou stranickou příslušnost dokázali odložit a opravdu rozhodovat ve prospěch města a jeho občanů. V našem volebním materiálu najdete program, který jsme sestavili opravdu se znalostí toho, co lze dokázat bez populismu, který by byl možná pro nás větším přínosem, avšak naplnění by bylo nereálné. Náš program z tohoto volebního období si každý občan může zjistit, zrovna tak jako jeho naplnění, které se nám podařilo. Proto s absolutní odpovědností představujeme náš program jako reálný. Pokud od vás podporu dostaneme, nechceme v zásadních věcech dělat kompromisy a naopak u zásadních bodů, na kterých bychom se s eventuálními koaličními partnery dohodli, dbát jejich naplňování.

1) PRO SENIORY – pro naše seniory chceme rozšířit aktivity zaměřené na prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, zajistit kvalitnější péči zabezpečující dostatečný komfort, který by se netýkal pouze sociálních služeb, ale i pomoci ve všech oblastech běžného života, k tomu např. patří i jednání s úřady. Trend dnešní doby je přiblížit služby k domovům seniorů a tím dosáhnout zmíněného komfortu ve stáří, které neodmyslitelně patří k etapě života.

2) ZDRAVOTNICTVÍ – budeme pokračovat v tom, co se nám, neskromně řečeno, podařilo. Budeme dále rozšiřovat zdravotní péči a poskytované zdravotní služby, což nelze bez patřičného personálního posilování jak lékařů, tak středního zdravotního personálu. To, že to dokážeme, jsme již předvedli v tomto volebním období.

3) PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ – chceme, v zákonných možnostech, podporovat místní podnikatele, tak aby měli možnost se co nejvíce podílet na realizaci akcí zadávaných městem. Nemůžeme opomenout, že místní podnikatelé zaměstnávají i místní obyvatele a jejich daně jsou příjmem do městského rozpočtu. Navýšený příjem v rozpočtu lze opětovně využít ve prospěch města a jeho obyvatel.

4) CHOD ÚŘADU – musíme patřičné kompetence vrátit zpět úředníkům, ale s kompetencemi na ně musíme přenést i patřičnou odpovědnost. Chceme manažerské vedení úřadu, které v současnosti tajemník není schopen zajistit. Dobře fungující úřad vede ke spokojenosti občanů a je vizitkou města.

5) BEZPEČNOST V NAŠEM MĚSTĚ – musíme na bezpečnosti města pracovat intenzivněji, a to všech směrech. Zlepšení bezpečnosti jsme viděli v možnosti získat problémový bytový fond, který mělo možnost město získat prázdný. Bezpečnost je neodmyslitelně spojená se skladbou obyvatel. Posílit městskou policii ano, ale zároveň jednat tak, aby problémových, kteří bezpečnost ve městě zhoršují, bylo co nejméně. K bezpečnosti chceme využít nejen navýšení počtu strážníků, ale i dostupnou techniku běžnou v dnešní době. Budeme pokračovat v projektu „Bílina – bezpečné město“. Bezpečnost obyvatel našeho města je pro nás prioritou.

6) INVESTICE – zasadíme se o dlouhodobé a koncepční plánování investičních akcí, zajistíme důsledné kontroly během jejich realizace a nedopustíme převzetí nekvalitně odvedené práce. Část financí v rozpočtu města vyčleníme pro projekty, které budou sami navrhovat občané města, tzv. participativní financování. Mezi naše priority patří ucelené rekonstrukce chodníků, napravit nepovedenou rekonstrukci sauny a nabídnout uživatelům saunu dnešní doby. Musíme zrevidovat jak bezbariéru, tak některé prvky náměstí, které by jednoduchými úpravami byly pro občany méně omezující, hlavně co se týká dopravy. Chceme na našem koupališti kvalitní zázemí pro návštěvníky a hosty kempu vyhovující současným podmínkám a dle sjednoceného návrhu.

7) MAJETEK MĚSTA – musíme provést aktualizaci inventarizace městského nemovitého majetku, která mimo jiné vyhodnotí i jeho současný technický stav a možnosti využití. Město vlastní budovy, pozemky, u kterých musí dojít k přehodnocení jejich využití i z důvodu hospodárnosti. Město se musí chovat k majetku účelně a musí dbát na jeho zachování a rozvoj.

8) PODPORA SPORTU – budeme i nadále podporovat sport a zlepšovat nastavený systém financování. Nesmíme zapomínat, že v poslední době vzniklo hodně nových sportovních oddílů, kterým chybí jak zázemí, tak patřičná pozornost ze strany města. I přes širokou sportovní infrastrukturu ve městě je zde postrádána hala, která by mohla být centrem jak sportovního, tak kulturního dění.

9) TECHNICKÉ SLUŽBY – chceme moderní technické služby, které budou konkurenceschopné a nabídnou své služby i spádovým obcím. Důležitým aspektem je kvalitní technika a vybavení, které ho lze dosáhnout i za přispění dotací.

10) KOMPENZACE ZA ZHORŠENÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY – město musí najít patřičnou komunikaci a zvýšit tlak na společnosti, díky kterým naši občané žijí ve zhoršených životních podmínkách. Kompenzaci nemůže město dostávat formou výletů pro politické představitele města.

11) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S NEPŘIZPŮSOBIVÝMI – problém nepřizpůsobivých je úzce spojen s bezpečností v našem městě. Cesta dělat z Bíliny vyloučenou lokalitu a bezdoplatkovou zónu není cesta, ve které bychom viděli budoucnost. S majiteli bytů musí město umět komunikovat. Komunikaci jsme nastavit uměli, bohužel destrukce určitých politických subjektů vedla k tomu, že prodávající od nabídky ustoupil. Musíme nastavit takovou komunikaci, aby využívání bytů nevedlo k přívalu nepřizpůsobivých, ale naopak k jejich odlivu. Již v současné době se část bytů, které užívali problémoví nájemníci, dokončuje na bydlení pro seniory a jako byty startovní.

12) REGULACE MÍSTNÍCH POPLATKŮ – město má dnes tolik vyhlášek, že by zasloužily opravdu kompletní zrevidování. Chceme zrušit poplatek za psy, samozřejmě s úlevou by měla přijít i tvrdší sankce za znečišťování ulic a veřejných prostranství pro majitele. Chceme zastropovat poplatky za komunální odpad, a to i přes očekávané navýšení nákladů díky připravovaným zákonným změnám (třídění odpadu, užívání skládek, atd.)

13) ROZVOJ MĚSTA A ZASTAVENÍ ODLIVU MLADÝCH – město musí nejen udržet střední školu ve městě, ale naopak se musí snažit školy do města přivést. V našem okolí je dosti firem různých velikostí, které by určitě o kvalifikované zaměstnance, třeba z učňovského prostředí, stály. Stipendia jsou dnes běžná na všech úrovních škol. Zde vidíme velký potenciál.

 

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM, KTERÝ PŘEDSTAVUJEME, BYCHOM RÁDI NAPLNILI A RÁDI BYCHOM K NĚMU DOSTALI OD VÁS PODPORU. POKUD SROVNÁTE NÁŠ MINULÝ VOLEBNÍ PROGRAM S NAŠIMI DOSAŽENÝMI VÝSLEDKY, POZNÁTE, ŽE NAŠE SLIBY NEKONČÍ POUZE NA VOLEBNÍCH MATERIÁLECH.

 

0
0
0
s2smodern