Představení hnutí

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

sdružuje ty, kteří nejsou a nechtějí být členy politických stran, ale při tom mají aktivní zájem o osudy svých měst (obcí) a kteří se chtějí angažovat ve prospěch harmonického rozvoje své obce (města) v komunální politice na radnicích v obecních (městských) zastupitelstev a v poslaneckém sboru krajů.

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM) je hnutím, které působí převážně na komunální a krajské úrovni v Ústeckém a Karlovarském kraji. V minulosti mělo také zastoupení v Senátu. Senátorem za děčínský obvod byl starosta Jiřetína pod Jedlovou pan Josef Zoser. Hnutí existovalo v Bílině v letech 2006 - 2010, kdy mělo v bílinském městském zastupitelstvu 7 mandátů a bylo v poměru zastoupení jedno z nejsilnějších. Hnutí obnovilo svou činnost v březnu letošního roku a bude usilovat o Vaši přízeň v následujících komunálních volbách. Pro více informací sledujte náš web i náš sociální profil na Facebooku a Twitteru.

Do této chvíle jsme byli kritiky vedení, teď jsme součástí vedení, které bude odpovědné za odvedenou práci, čehož jsme si plně vědomi a zodpovědnost z tohoto vyplývající přijímáme. Budeme zde i nadále přinášet takové informace, jaké jsou, bez ohledu na naši účast ve vedení města, to je náš závazný postoj.
   

Nezavislí v Bílině - HNHRM