Hospodaření KC Kaskáda

Bývalý radní a zastupitel města Bíliny Michal Mlej, prostřednictvím právního zastoupení, podal dnešního dne trestní oznámení týkající se hospodaření Kulturního centra Kaskáda, příspěvkové organizace města Bíliny, a to na základě vyhotoveného protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly uskutečněné Odborem interního auditu Městského úřadu v Bílině, proběhlé ve dnech 6. ledna – 26. února 2014 v místě sídla organizace. Trestní oznámení se týká roku 2013 s přesahem do dvou předešlých let.

Pokračovat ve čtení

Výzva adresovaná radě města...

Dnes byla na bílinskou radnici doručena výzva adresovaná radě města, která požaduje bezodkladně podat trestní oznámení či návrh na prošetření zakázky "Havárie kanalizace v areálu polikliniky". Za tuto zakázku město Bílina vyplatilo částku 3 mil. Kč, přičemž dle znaleckého posudku měla být cena o 2 mil. Kč nižší.

Pokračovat ve čtení