Jak naši radní (ne)pracují

 V poslední době se v hospodaření města objevily dvě závažné informace, a to první ohledně možného předražení zakázky opravy kanalizace v areálu polikliniky o necelé 2 miliony Kč, a druhé, která se týká špatného hospodaření KC Kaskáda. První zprávu ohledně předražené zakázky získala rada města od kontrolního výboru ZM Bíliny, která je opřena i o odborný posudek. Na základě zveřejněné zprávy podali zastupitelé města výzvu, ve které vyzvali radu města k bezodkladnému podání trestního oznámení či návrhu na prošetření příslušným orgánům.

Pokračovat ve čtení

0
0
0
s2smodern

Jak si radní finančně přilepšují na úkor města

Ve zprávě kontrolního výboru, kterou Vám dáváme k dispozici, je opět zmiňován pan František Poživil. Není to úmysl na tohoto radního stále něco hledat, nicméně skutečnost je taková, jaká je. Možná, že v této souvislosti by nemělo být zmiňováno pouze jméno jednoho radního, nýbrž jména všech radních.  Informace o tomto jsme získali prostřednictvím zastupitele města a myslíme, že je správné, aby s tímto byli seznámeni všichni, komu není lhostejné, kdo a jak s veřejnými penězi zachází. I vy si tímto můžete udělat svůj názor

Pokračovat ve čtení

0
0
0
s2smodern

Hospodaření KC Kaskáda

Bývalý radní a zastupitel města Bíliny Michal Mlej, prostřednictvím právního zastoupení, podal dnešního dne trestní oznámení týkající se hospodaření Kulturního centra Kaskáda, příspěvkové organizace města Bíliny, a to na základě vyhotoveného protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly uskutečněné Odborem interního auditu Městského úřadu v Bílině, proběhlé ve dnech 6. ledna – 26. února 2014 v místě sídla organizace. Trestní oznámení se týká roku 2013 s přesahem do dvou předešlých let.

Pokračovat ve čtení

0
0
0
s2smodern

Výzva adresovaná radě města...

Dnes byla na bílinskou radnici doručena výzva adresovaná radě města, která požaduje bezodkladně podat trestní oznámení či návrh na prošetření zakázky "Havárie kanalizace v areálu polikliniky". Za tuto zakázku město Bílina vyplatilo částku 3 mil. Kč, přičemž dle znaleckého posudku měla být cena o 2 mil. Kč nižší.

Pokračovat ve čtení

0
0
0
s2smodern