ZVOLENÝ ZPŮSOB PODPORY PODNIKATELŮ MOHL BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ, KDYBY…

V prvé řadě vítáme pomoc pro podnikatele.

Nicméně nás udivuje forma prezentace této podpory, kdy jsou vlastně zastupitelé postaveni do takové role, aby v květnu pouze “něco schválili“. Rada města zvolila tento způsob podpory nejspíše proto, aby mohla rozhodnout sama v pozici jediného zachránce, jelikož do 20 000 Kč rozhoduje ve vztahu k finančnímu daru pouze rada.
Co tedy zastupitelé budou vůbec schvalovat? Jestliže koalice rozhodla o podpoře formou daru ve výši 20 000 Kč, měla by také veřejně říci, že dar je zdanitelným příjmem.
Město mohlo zvolit formu dotace, z té by podnikatelé žádnou daň neplatili. To by však již nebylo PR rady města, poněvadž forma dotace by již musela být projednána zastupitelstvem, to by určitě nebyl žádný velký problém. Podnikatelé by poté skutečně získali 20 000 Kč. Takto předložená podpora svědčí pouze o tom, jak koaliční strany před senátními a krajskými volbami jednají. Některé auditní orgány navíc tomuto postupu finančních darů vytýkají riskantnost, nehospodárnost a netransparentnost.

PRAVIDLA PODPORY BÍLINSKÝM PODNIKATELŮM Více informací na stránkách města Bílina.