NÁŠ POHLED NA SOUČASNOU SITUACI V BÍLINĚ

V současné době nelze nevnímat rostoucí nespokojenost občanů se stále se zhoršující sociální situací v Bílině, jejímž důvodem jsou nepřizpůsobiví.

Také nelze nevnímat vyjádření se k tomuto tématu některými politickými subjekty či jejich zástupci, kteří se budˇ staví, že jako jediní vytváří nikým nepochopenou aktivitu, a nebo našim občanům vysvětlují vliv obce k udělení trvalého pobytu. Bohužel jde pouze o populistická vyjádření, jelikož naprostá většina problémových se v Bílině ani nepřihlásí a zůstává zde pouze pár týdnů. Účelová jednání vedení města jsou také úsměvná, zvláště pokud se uskuteční po veřejné kritice, nebo když vedení města zamění toho, kdo daná jednání inicioval. No a takový, z našeho pohledu nekontrolovaný, prodej vily na Teplickém předměstí určitě potvrzuje upřímnou snahu vedení města problém řešit. Vždyť takovýmto prodejem tam může vzniknout klidně nová ubytovna. To hlavní ale je, že Bílina dnes takto vyhrocenou situaci vůbec nemusela řešit, kdyby se dotáhl projekt, díky němuž byla Bílina hodně v předstihu s řešením tohoto problému, o čemž svědčily i návštěvy z okolních měst, kde naši aktivitu hodnotili opravdu s velkým uznáním a sami od nás zkušenosti čerpali, ale kde jsou dnes oni a kde je Bílina.

V minulém volebním období, kdy jsme se i my podíleli na vedení města, se řešil v rámci projektu Bílina bezpečné město i výkup bytového fondu, který řešil výkup zhruba 520 bytů v první fázi, dále město mělo možnost získat i správcovskou společnost, která spravuje 2700 bytů, čímž by získalo kromě problémových bytů i téměř absolutní kontrolu o možné migraci problémových v rámci města. Projekt Bílina bezpečné město a k tomu zpracovaná strategie byla podporována jak koalicí, tak i částí opozice. Strategie, která se stále na žádost v té době našeho koaličního partnera rozšiřovala o posudky na posudky, se vyšplhala na částku kolem 3 milionů korun. Dnes politický subjekt, který do tohoto lidově řečeno „hodil vidle“ vysvětluje, že chce vykupovat byty, ale že zatím nenašel pro toto podporu u současných koaličních partnerů.

Zmíněná strategie nebyla pouze o výkupu, ale řešila ucelenou koncepci, jak udělat z našeho města hlavně město pro normální život normálních občanů. Někoho může napadnout „No, je to hezký sen, ale kde by se na to vzalo?“ K tomu můžeme dodat trochu čísel. Před naším vstupem do vedení města disponovala Bílina zhruba 80 miliony, po našem odchodu měla k dispozici zhruba 330 milionů. Tato částka, i z důvodů neinvestic, bude asi dnes i vyšší, bohužel to není plus, je to naopak velký mínus, jelikož tyto prostředky by mělo město investovat do potřeb občanů, rozvoje města a pak třeba do něčeho, co se dá nazvat veřejným zájmem. V podstatě ale jde i o to, co si kdo pod veřejným záměrem představuje.