DNES 12.06.2019 SE KONÁ DALŠÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uvidíme, co dnes zastupitelé, hlavně ti koaliční, sdělí kolegům a i veřejnosti ohledně naplňování programu a velkých plánů, které zazněly na jednání minulém.

Je smutné, že současné vedení v meziobdobí mezi jednáním zastupitelstva města dokázalo některé skutečnosti předložit veřejnosti hlavně ve svůj prospěch, a bohužel nepravdivě. Asi největší nepravda je v aktivitě ohledně jednání s vlastníky problémového bytového fondu. Tuto aktivitu bohužel nevyvinulo vedení města, ale sami majitelé. Vedení města se tím pouze pochlubilo. Majitelům se podařilo setkat s vedením až po opakovaných žádostech. Takže řešení nepřizpůsobivých vyloženě není na pořadu dne. Chybí pravidelné kontroly tak, jak tomu bylo v minulosti a celková koncepce.
Řešení dopravy bylo prezentováno, jako kdyby s ním začala teprve naše starostka na jednání s premiérem. Určitě všichni víme, že tuto aktivitu spustilo minulé vedení a ŘSD přislíbilo a začalo pracovat na geologickém průzkumu dávno před volbami. I toto lze vnímat jako hezké zviditelnění bez uvedené všech skutečností. Co se povedlo, tak je nekontrolovaný neúspěšný prodej nemovitosti na Teplickém předměstí, kde město mohlo dát určité podmínky k využití tak, aby nevznikl další problémový objekt s možnými problémovými nájemníky.
Za půl roku toho současné vedení opravdu moc nepředvedlo. Za nás bychom snesli i srovnání s minulým obdobím. Pokud město může rozprodávat majetek, určitě není ničím limitováno ani omezeno. Ve výčtu by šlo pokračovat. Jsme zvědaví, jestli dnes zazní zhodnocení toho, co se na minulém zastupitelstvu města přijalo. No, v této době si budeme muset zvyknout, že spousta věcí, návrhů a řešení problémů, zůstane pouze ve stadiu slibů v rámci PR. Současné vedení disponuje opravdu nadstandardními finančními prostředky, které zdědilo z minulého období. Tyto prostředky by opravdu měly být využity ve prospěch občanů. Sami ovšem máme zkušenost, že i my jsme měli v rámci koalice dost těžkou pozici některé akce protlačit, a to hlavně díky populismu subjektu, který ve vedení hraje první housle. Takže i zde je možné, že se začne něco hýbat až před volbami, a to nemusí být ani volby týkající se našeho města.