ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIL USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM, KTERÝ ROZHODL O PLATNOSTI VOLEB V BÍLINĚ

Ústavní soud shledal opravdu hodně nedostatků a dá se říci, že stížnosti navrhovatele p. Pavla Musila vyhověl v plném rozsahu. Ústavní soud nedostatky shledal v zatajení výsledku Českého statistického úřadu, který změnu mandátu připustil.

Dále nezůstal opomenut ani pohyb osob ve volebních objektech po uzavření volebních místností. Taktéž se pozastavil nad způsobem hodnocení důkazů o kupčení s hlasy. Opomenuty nezůstaly ani nevyhověné žádosti o výslechy svědků, které Krajský soud neprovedl i přes žádost navrhovatele. Opomenuta nezůstala ani absence dokumentů, které vyplývají ze zákona o povinnostech a lhůtách k volbám, na které bylo taktéž upozorněno. Otázkou zůstává legitimita osob ve vedení města, které mohlo vzniknout až po rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.11.2018, kterým byly volby prohlášeny za platné. Teprve po tomto termínu bývalý starosta svolal ustavující zastupitelstvo, ze kterého vzešlo i nové vedení města. Toto usnesení krajského soudu bylo však dnešním dnem a Ústavním soudem zrušeno. Tím nastává opravdu seriózní otázka o zmíněné legitimitě, jelikož jsme se vrátili v čase, kdy rozsudek není zrušením Ústavního soudu právoplatný. Z toho logicky vyplývá, že ani další úkony by neměly být platné. Toť ale pouze úvaha k zamyšlení. Dle vyjádření stěžovatele p. Pavla Musila, které dáváme pouze k dispozici, stížností na volby, ať už prvotně ke krajskému soudu a dále formou dovolání k Ústavnímu soudu, stěžovatel nechtěl zpochybnit vůli voličů, jelikož výsledky voleb nekorespondují s vůlí voličů, ale byly jednoznačně zmanipulovány. „Svou odpovědnost na tomto nese beze sporu i tajemník města, který uvedl před krajským soudem nepravdivé informace.“
Je samozřejmé, že ne každý se bude chtít s výsledkem Ústavního soudu ztotožnit, ovšem autoritu Ústavního soudu a jeho rozhodnutí by snad nikdo zpochybňovat neměl. Volby provázelo hodně nezákonností, které bezpochyby na volební výsledek vliv měly. Nelze ještě nezmínit, že se to týká stále stejných osob a subjektů.

Odkazy 02.04.2019 Aktuálně Ústavní soud, Brno, TZ 36/2019 : zde a TZ 36/2019 Nález Ústavního soudu, Brno zde