PÁR SKUTEČNOSTÍ OD NÁS JAKO ODPOVĚĎ NA NESMYSLY OD MÍSTNÍHO HNUTÍ ANO 2011

Místní hnutí ANO 2011 opět září, tentokrát na úkor revitalizace náměstí. Naši „transparentní bojovníci“ ve svých posledních příspěvcích označili nárůst ceny a prodloužení termínu u revitalizace Mírového náměstí jako něco, co je hrozně překvapilo a co je pro ně absolutní novinkou, ale právě hnutí ANO 2011 má investice, a tudíž i tuto akci, ve své kompetenci. Je pravda, že kdyby akce zůstala pouze na nich, ani by nezačala a skončila by, jako veškerá jejich aktivita, pouze u jednacího stolu.

Během prací na náměstí se objevily skutečnosti, které začaly řešit jak památkáři, tak archeologové, a aby toho nebylo málo, tak si na našem náměstí rozhodli dokazovat, čí názor je ten správný a kdo bude o stavbě rozhodovat. Jako u každé akce, i zde existuje stavební deník, kde jsou veškeré informace a požadavky na změny uvedeny, a to se týká konkrétně nutnosti změny postupu, zvolené technologie a dalšího, což zcela logicky vede k prodražení a k prodloužení prací. Co ANO udělalo kromě kritiky na ZM a svém FB? S kým eventuálně jednalo o termínu jako konečném? Jak se může „vzor všeho“ radní za ANO 2011 pan Ing. Radek Zenker ptát na smlouvu na jednání zastupitelstva, kterou jako ČLEN HODNOTÍCÍ KOMISE HODNOTIL A JAKO RADNÍ SCHVALOVAL? Bylo by opravdu vhodné, aby se někteří zástupci hnutí ANO 2011 přestali chovat jako spasitelé, protože jimi nejsou. Málokdo má na triku tolik prohřešků až nezákonností.Jen okrajově: jejich zástupce ve vedení byl např. označen jako ten, kdo nechal změnit text smlouvy po schválení radou města, a to v neprospěch města. Pro nás to je podvodné jednání. Jejich zástupce byl označen jako ten, kdo dal pokyny zaměstnanci úřadu mimo svou kompetenci v akci bezbariéry bez vědomí kohokoli a díky mlžení a lhaní o tomto jednání byly městu uděleny sankce v celkové výši 1.725.000 Kč. Městu však vznikla celková škoda vyšší, která je v rozdílu poskytnuté dotace. Pokud by nebylo mlžení a iniciativy zástupců místního hnutí ANO 2011, město mohlo dostat plnohodnotnou dotaci z částky 6.108.510 Kč. Po zásahu zástupců ANO 2011, dostane město dotaci pouze z částky něco přes 3 miliony Kč. Takže vzniklá škoda pro město je cca 3 miliony Kč, a to vše díky svévolné změně povrchu a následnému řešení na vlastní pěst ve stylu „oblbovat a zatloukat“. Viník v našich očích je jasný. Tento problém se pod koberec určitě nezamete. Možná už chápeme, proč jste měli problém s podepsáním morálního kodexu zastupitele, který byl v koalici navržen.
Po všech těchto problémech, kdy nemůžeme opomenout ještě nezákonně proplacené práce za zpackanou saunu, neohlídání termínů při zakázkách pro město (PD Černý kůň, PD Mírové náměstí a další) a následné opomenutí sankciování za porušení smluv a celkovou neschopnost, je opravdu zarážející reakce, kterou místní hnutí ANO 2011 předvedlo a kde ještě stihlo napadnout ostatní včetně našich zástupců. Naši zástupci v komisi pro investice Pavel Musil a Ing. Lucie Ječmenová byli tentokrát označeni jako ti, co vymysleli nějaký nesmysl. JO, naši zástupci v komisi pro investice dali návrh, aby se soutěž na parkovací automaty rozšířila o rychlonabíjecí stanici pro elektromobily a taktéž by asi na náměstí viděli lepší a pro občany komfortnější parkovací automaty a např. i Wi-Fi, to snad ale není nic proti běžnému komfortu dnešní doby. ANO 2011 obhajuje nákup výběhového modelu parkovacích automatů. JO, naši zástupci si před tímto návrhem zjistili, zda by tento návrh zdržel akci a odpověď zněla, že nikoliv. Naši zástupci v komisi jsou delší dobu terčem kritiky, což je povzbuzující, protože ještě nedávno byli označováni za neználky a hlavně dotčení nepředpokládali, že na jejich lumpárny poukáží a dokáží je popsat.
Vážení kolegové z ANO 2011, na vaši poznámku, zda jste v opozici nebo koalici, lze odpovědět jednoduše - jste nezařaditelní a postoj pro vás znamená jen nástroj k momentálnímu zviditelnění se. Máte toho na úklid před svým pomyslným prahem opravdu hodně, hlavně pokud si vzpomeneme na vaše volební hesla. Prosíme vás, představte občanům alespoň něco, co jste dokázali, tedy kromě destrukce snad všeho.


 

0
0
0
s2smodern