SANKCE PRO MĚSTO ZA BEZBARIÉRU JSOU JIŽ VYČÍSLENY, ZPŮSOBENÁ ŠKODA JE VÍCE JAK 1.700.000 KČ

Dlouho jsme kritizovali způsob provedení bezbariéry, která ztěžuje život občanům v našem městě. Na nesmysly, jako jsou např. zúžené silnice a nesmyslně velké oblouky, jsme upozorňovali již před rokem a od kolegů z hnutí ANO, kteří mají investice pod sebou, jsme chtěli znát možnost nápravy formou úprav těchto nesmyslů tak, aby se městem dalo projet bez problémů, se kterými se dnes všichni potýkáme.

Bohužel, jak dotazy, tak i návrhy na zlepšení, zůstaly pouze u jednacího stolu. Po založení nejdříve pracovní skupiny, poté komise k investicím, jsme začali se znalostí věci zjišťovat, že bezbariéru neprovází jen nesmyslné provedení, ale i daleko větší problém, a to ten, že někdo svévolně změnil, proti projektu, povrch chodníků v části náměstí. Tato svévolná změna zdražila projekt o částku, o které měla rozhodovat v dané době rada města, ale hlavně se to mělo řešit se souhlasem poskytovatele dotace. Dnes tato změna byla ze strany poskytovatele sankcionována a město díky ní přijde o více jak 1.700.000 Kč. Nejhorší na tom je, že našim zástupcům, které zástupci ANO označili za inkvizitory, bylo záměrně opakovaně lháno a změna jim byla vysvětlována opravdu několikrát, ale pokaždé jinak. Naši zástupci v komisi se se lživými informacemi nechtěli smířit a věci popsali podle skutečnosti. Na tomto základě zástupci ANO komisi opustili, čemuž se my nedivíme. Pan Ing. Zenker tento krok na radě města vysvětlil opravdu bravurně, ovšem kromě osobních invektiv opomněl sdělit, kdo o změně povrchu rozhodl. Jedno je jisté – úředníci to svévolně udělat nemohli, ti jsou politicky řízeni zástupci ANO. Pan Zenker opravdu při hodnocení našich zástupců, pana Pavla Musila a Ing. Lucie Ječmenové, zašel do dost osobní roviny. Dnes by bylo dobré, aby se určil ten, kdo je za způsobenou škodu odpovědný. Dodnes nám na to nebylo odpovězeno. Investice pod hnutím ANO jsou opravdu katastrofa. I my jsme ve vedení města, ale přihlouplý poměr hlasů v radě města, který předkládá hnutí ANO, tuto situaci nemohl zavinit. Jak dál v této situaci? Určitě by se mělo, podle role řádného hospodáře a hlavně transparentně, což je rétorika hnutí ANO, konat a škoda by měla být vymáhána. To není názor, to je fakt a povinnost představitelů města.
Obáváme se, že to není poslední problém k investicím, kdy ANO neuvedlo pravdivé informace, a to nejen veřejnosti, ale i svým koaličním partnerům v rámci investičních akcí, díky nimž vedení města učinilo špatné, nebo dokonce možná i nezákonné, rozhodnutí.
Iniciovali jsme, aby veškeré materiály k tomuto problému byly předány zastupitelům města a není asi ani od věci, aby s nimi byla seznámena i veřejnost.


0
0
0
s2smodern