DOPLNĚNÍ A ZOPAKOVÁNÍ PRŮBĚHU SNAHY O VÝKUP PROBLÉMOVÉHO BYTOVÉHO FONDU

Ať už toto naše vyjádření bude možná někdo vnímat jako předvolební kampaň, předvolební boj či cokoli jiného, nemůžeme bez reakce přihlížet, jak se místní hnutí ANO 2011 ze své lživé kampaně proti výkupu snaží, díky překrucování skutečností a líbivým frázím, vytlouct politické body, a to na úkor pošpinění všeho.

Bohužel majitelé bytového fondu, ať už na ně máme názor jakýkoliv, si toto jednání nenechali ze strany místního ANO 2011 líbit a nabídku prodeje bytového fondu městu stáhli. Ono je těžké dávat všem z místního hnutí ANO 2011 vinu za nefér hodnocení, které vedlo ke zmíněnému odstoupení, jelikož jejich zástupce ve vedení města je ze 16. místa kandidátky, takže určitě není moc těch, kteří znají prvotní záměr. Ono to celé začalo být tak agresivní a negativní vlastně až ve chvíli, kdy plnohodnotně stál proti výkupu pouze jediný politický subjekt, a to BSD Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, který je mimochodem dvakrát soudně pravomocně uznán jako ten, kdo si neoprávněně přivlastnil peníze z městské kasy. Takže u něho se postoj proti všemu dá očekávat. Po celou dobu před tímto zjištěním se kolegové z ANO jednání účastnili a nikdy nic negativního, kromě běžných dotazů, nezaznělo. Až když bylo víceméně jasné, že záměr výkupu za určitých podmínek, které se měly ovšem doladit, je schopný zastupitelstvo města schválit i bez hlasů zastupitelů z ANO, tak místní hnutí ANO 2011 začalo svou negativní kampaň proti výkupu. Bohužel dnes je v módě za vším vidět pouze to špatné. Místní hnutí ANO 2011 na tuto módní vlnu vsadilo a podařilo se jim svými opravdu lživými argumenty, které spočívaly v částkách za výkup, za rekonstrukci a v neposlední řadě v tvrzení o zadlužených společnostech. Bohužel toto byla asi silná káva pro prodávající, zvláště když už jim začali vypočítávat daňové povinnosti a poté diktát, jak bude výkup, lépe řečeno za jakých podmínek, probíhat. Prodávající na základě této kampaně svou nabídku městu, jak jsem již zmínili, stáhli. Na město již doputoval druhý dopis od majitele jedné ze společností, který popisuje, tak jako ostatní, důvod odstoupení lživou kampaň místního hnutí ANO 2011. Nám není jedno, jaké dárečky sem budou majitelé tohoto problémového bytového fondu stěhovat, proto se budeme snažit s majiteli alespoň dohodnout spolupráci o možnostech využívání, což jeden z nich na jednání na radnici nevyloučil. Místní ANO 2011 si pobrečelo, že na jednání nebylo zastoupeno, bohužel schůzku si sjednal majitel včetně toho, s kým má zájem jednat. Nechtěli jsme opravdu již reagovat, ale, jak zmiňujeme na začátku, nemůžeme nečinně přihlížet, jak někdo překrucuje skutečnosti a na nich se snaží získat sympatie jako ochránce městské pokladny.

   Níže vám v bodech představíme sled událostí:

   Většina politických subjektů měla ve svých programech řešení problémů s přílivem nepřizpůsobivých, a to formou výkupu bytů. Tento bod se zanesl i do koaliční smlouvy. (V tu dobu nikomu nebylo známo, že se na trhu objeví nabídka prodeje bytového fondu, o kterém píšeme.)

 • Zástupci města měli kontaktovat majitele bytů, kde se provozuje sociální bydlení. V tu dobu majitelé městu sdělili, že jednají s belgickou firmou a s dalšími zájemci, a to i se společností CPI o prodeji tohoto bytového fondu.
 • Jeden z majitelů část aktivit prodal samostatně, a to v lokalitách Litvínov, čímž zmínil možnost jednat přednostně s městem Bílina.
 • Zástupce majitelů sdělil městu podmínky prodeje, jeho finanční nároky a představil formu prodávaného majetku (společnosti).
 • Město vybralo společnost, která by dokázala zpracovat strategii k výkupu, která měla obsahovat odhady, obhajitelnost ceny, zjistit sociální výhodnost či nevýhodnost. Prvotně ovšem město potřebovalo vědět, že pokud takovou nabídku bude akceptovat, neporuší tím žádný zákon, bude to ekonomicky obhajitelné a životaschopné. Odpovědi na tyto otázky měly dát hlavně odpověď, zda sociální řešení problémů nebude na úkor ekonomické sebevraždy a porušení zákona. Sociální problém, lépe řečeno jeho řešení, což byl v té době výkup bytového fondu, byl na prvním místě.
 • Strategie se zpracovávala, vnášely se do ní díky novým dotazům nové informace. Po zpracování byla strategie představena a v tuto dobu vzešly převážně od místního hnutí ANO 2011 doplňující dotazy, které ovšem absolutně neřešily to, co dnes zmíněné hnutí označuje jako důvod proč výkup nepodpoří.
 • Na společných jednáních nikdy zástupci hnutí ANO, kromě běžných dotazů, nevyřkli nic tak zásadního proti výkupu, vše sdělili až na FB
 • Ze společných jednání vyplynulo, že pro projekt výkupu je absolutní většina subjektů, dolaďovaly se již termíny posledních jednání.
 • Místní hnutí ANO 2011 začalo svou negativní kampaň proti výhodnosti výkupu, kdy označovalo vše skoro jako podvodné, nevýhodné, včetně zadlužených společností.
 • Projednávání výkupu bylo stále ve hře. Všichni zúčastnění si uvědomovali, že je zapotřebí jednat o ceně, jak postupně eventuálně získaný majetek přebírat, kdy bylo předjednáno, že garantem zůstane současný zástupce majitelů a ani cena nebyla podmíněna hradit při podpisu možné kupní smlouvy, čímž by město mělo na své straně určité zádržné, které mohlo mít na své straně třeba i rok, a to třeba i 50% ceny.
 • Jednání o ceně nemohlo přijít dříve, než město mělo jasno, zda výkup chce a zda mu v tom nebrání žádné zákonné důvody.
 • Bonusem mělo být pro město získání správy SEVER PLUS, který spravuje 2700 bytů, což byl značný finanční bonus a hlavně přehled o tom, kdo v našem městě bydlí a kam eventuálně směřovat další postup při řešení problémů s nepřizpůsobivými, a to i formou výkupu.
 • Negativní kampaň místního hnutí ANO 2011 přerůstá do kampaně agresivní včetně diktátu jak bude prodej probíhat a za kolik se byty vykoupí. Toto nebylo s nikým, a to jak s politickými zástupci, tak s prodávajícími, konzultováno, toto bylo pouze zveřejněno na FB místního hnutí ANO 2011.
 • Na město přišel dopis, že prodávající po vzájemné dohodě odstupují od záměru prodeje svého bytového fondu městu Bílina, jako důvod uvádějí očerňování možného obchodu a poškozování jejich majetku, a tím i společností. Jako toho, kdo je za toto odpovědný, označili místní hnutí ANO 2011.
 • Na město přišlo ještě samostatné vyjádření dalšího z majitelů, které koresponduje s prvním dopisem a který zdůrazňuje, že po celou dobu jednání nechával své byty prázdné, a to jako vstřícný krok vůči městu. Zrovna tak zmínil, že vyjadřování místního hnutí ANO 2011 ho vede ke zmíněnému stažení nabídky a že další jednání nepřichází v úvahu.
 • Místní hnutí ANO 2011 vypracovalo projekt, jak byty vykupovat. Nevíme od koho, ale bytový fond, o kterém se celou dobu jednalo, pro město již k mání není. A že by město mělo vykupovat byty jako realitní kancelář, se nám zdá opravdu přitažené za vlasy.

0
0
0
s2smodern