MOŽNÉ LEPŠÍ ZÍTŘKY KOALICE?

Hnutí ANO 2011 v Bílině ve své odpovědi, kterou nazvalo domácím úkolem, již pojmenovává a uznává problémy přesně tak, jak jsme je pojmenovali my.

Bereme to jako velký posun a jsme za něj rádi. Zároveň s uznáním problémů v investicích představili kolegové návrh řešení, který má naši absolutní podporu. Zdá se, že neshody v rámci koalice by mohly být minulostí a vedení města by mohlo plnohodnotně fungovat ve prospěch města a jeho občanů. Pokud jsme se shodli, že problémy jsou a kolegové z ANO 2011 to potvrdili a následně na odstranění navrhli řešení, chybí již poslední krůček, a tím je vyvození nezbytné politické odpovědnosti, ale to dozajista bereme všichni jako samozřejmost.

 Návrh řešení kolegů z ANO 2011:    / Níže naleznete naší odpověď na tento postoj /
 Text čerpán z FB profilu ANO, tohle je Bílina

 • DOMÁCÍ ÚKOL SPLNĚN?
  Naše odpověď a návrh opatření v oblasti investic:

  Vážení,

  dne 14.3.2018 proběhlo koaliční dohodovací řízení, které bylo svoláno na žádost KSČM a s podporou HNHRM.

  Na základě následné písemné výzvy KSČM (zaslané e-mailem) a na základě medializovaných (Facebook) vyjádření HNHRM k tomuto jednání si dovolujeme zaslat následující vyjádření.

  A to přesto že se domníváme, že hlavním důvodem celé této „akce“ je nezávislý postoj ANO 2011 k výkupu bytů, což potvrdil i průběh dohodovacího řízení.

  KE KONKRÉTNÍM VÝTKÁM K INVESTICÍM:

  „Opravdu je míněno vážně, jak je navozováno ve výtkách, že 2. místostarostka (ANO 2011) je osobně zodpovědná za vedení stavebního deníku, že sama rozhodla o změnách povrchu chodníků, že manipulovala s teploměrem v sauně při přebírání, že asi sama pokládala dlažbu v sauně, že může za umístění lamp u chodníků, že může za kalkulace cen v projektech, je zodpovědná za výběr dodavatele, atd.?“
  Pokud je to míněno vážně, pak starosta města (KSČM) je zodpovědný za každý trestný čin, který se ve městě udál, protože je (možná nejen politicky) jako velitel městské policie za bezpečnost ve městě zodpovědný. A takto obdobně bychom se mohli vyjádřit i k 1. místostarostce (HNHRH) a její politické zodpovědnosti.

  KE KOMPETENCÍM A PROCESU ROZHODOVÁNÍ:

  a) u všech vytýkaných vad a postupů se jedná o záležitosti odborného rázu, které přísluší buď projektantovi, stavebnímu dozoru, příslušným pracovníkům Odboru nemovitostí a investic, dodavatelům, apod.,

  b) o veškerých investicích od projektu po realizaci včetně změn rozhoduje rada města, kde z 9 hlasů má ANO 3 hlasy, tedy vše, co nyní uvádíte a vytýkáte, jste mohli kdykoli změnit,

  c) neexistují žádné oficiální zápisy z jednání s výtkami vůči práci 2. místostarostky, tedy některé vaše vyjádření o tom, kde všude bylo co a komu již dříve vytýkáno, je na úrovni „Jedna paní povídala.“

  PŘESTO JSME RÁDI,
  že vás všechny trápí situace v investicích, souhlasíme s tím, že dlouhodobě situace není dobrá a na základě našeho zamyšlení nad vašimi výtkami a příčinami,

  ‼️NAVRHUJEME NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ:

  1.) odvolání vedoucího Odboru nemovitostí a investic, který je metodicky a odborně odpovědný za činnost tohoto odboru,

  2.) striktní zákaz pracovníkům Odboru nemovitostí a investic poskytovat jakékoli neveřejné informace o investicích mimo oprávněné osoby a postupy (tj. mimo starostu, místostarostky, tajemníka, dotazy rady, zastupitelstva),

  3.) prověření odpovědnosti tajemníka městského úřadu, jako přímého nadřízeného, za dlouhodobý stav na tomto odboru,

  4.) provedení auditu všech zakázek za volební období (způsobu zadání od projektu až po dodavatele, vývoj ceny od projektu až po vícenáklady, realizaci, řešení závad), jelikož je takových zakázek mnoho, mohou se vybrat jenom ty, které navrhne kdokoli z členů městského zastupitelstva,

  5.) v souvislosti s výše uvedeným a abychom opět nebyli označováni za viníka, NAVRHUJEME AKTUÁLNĚ PROVĚŘIT konkrétní probíhající investici a to rekonstrukci 2 bytů na Mírovém náměstí č.p. 49, kde činí cena rekonstrukce 2,1 mil. Kč, mluví se o vícenákladech až 0,4 mil. Kč a dokonce projektovaná cena byla neuvěřitelných 3,6 mil. Kč. Tato investice (a nejen ona) ve vašich výtkách chybí a my si myslíme, že tam patří.

  ‼️DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ:

  Pokud má někdo ze členů koalice, ale obecně kdokoli, podezření že v oblasti investic dochází k nezákonnostem (jak opakovaně uvádí jeden ze členů koalice ve svých příspěvcích), tak jej VYZÝVÁME, aby okamžitě podal trestní oznámení. Dokonce je to jeho povinnost, pokud má takové informace.

  Naší odpověď, tak jako vy vaše výtky, zveřejníme.
  Snad naše odpověď splnila úkol, který jste nám dali.

  NA ZÁVĚR
  předem odpovídáme na výtku, že jsme naší odpovědí „odvedli pozornost od zodpovědnosti ANO 2011“. To ať posoudí čtenáři vašich výtek a naší reakce. Podle nás odpovídající a nejen politická odpovědnost by měla být vyvozena na základě námi navrhovaných auditů a kontrol. K tomu navrhujeme opatření, která by současně měla zamezit opakování těchto chyb v budoucnosti.

  Místní organizace a klub zastupitelů ANO

  V Bílině 20. března 2018

   

Dobrý den, vážení kolegové ANO 2011,
opravdu velice kvitujeme, že došlo k té nejzásadnější shodě, která spočívá ve změně vašeho postoje k problémům či neproblémům v investicích. Při našich prvotních výtkách a výhradách k práci investic jste v minulosti měli zásadní problém je vnímat či uznat. Jsme opravdu rádi, že dnes máme na věc stejný názor a že vy již v současné době problémy vnímáte také a vzhledem k vámi navrhovaným opatřením, jejichž tvrdost jsme ani neočekávali, jsou asi problémy týkající se investic, s vaší znalostí věci, daleko závažnější, než je nám zřejmě známo. S vámi navrhovaným řešením se absolutně ztotožňujeme a z naší strany můžete očekávat maximální podporu. Pouze chceme upozornit, že veškerá opatření, která navrhujete, musí být v souladu se zákonem (viz. každý zastupitel má právo položit úředníkovi jakoukoli otázku, taktéž mají své kompetence, nad rámec vámi uváděných, členové výborů jmenovaných ZM a členové komisí jmenovaných RM). K prověřovaným akcím nemáme absolutně žádné výhrady a i tuto část navrhovaných řešení z vaší strany budeme maximálně podporovat. Víme, že pochybných akcí, jak zmiňujete, je více, ale i zde musíme zmínit, že vaše znalost problémů v této věci je větší. Pokud by se nám řešení opravdu podařilo převést v co nejkratším termínu do realizace, myslíme, že by to bylo pouze ku prospěchu jak koalice, tak i našeho města. Musíte uznat, že občany nezajímají důvody proč se akce nepovedla, občané chtějí, a mají na to právo, aby všichni, kteří ve volbách o jejich přízeň stáli, pro město a jeho obyvatele dělali maximum. A maximum určitě nebylo v investicích děláno, protože to by nevznikla tato situace, vámi uznané problémy a vámi navrhovaná opatření k nápravě stavu.
Myslíme si, že pokud bychom společně zapracovali na odstranění problémů, tím myslíme naplnění vašeho návrhu řešení, mohla by koalice dál bezproblémově fungovat a tuto epizodu bychom mohli společně uzavřít. Samozřejmostí pro pokračování a uzavření je druhý krok, kdy v prvním jste uznali a popsali problémy a navrhli řešení týkající se personálních změn, což je z našeho pohledu opravdu velký posun. Po tomto je zcela logické, že musí přijít zmiňovaný krok druhý, a tím je vyvození politické odpovědnosti za stav, který již dnes společně nazýváme jako vážný. Politická odpovědnost je nedílnou součástí práce politika. Určitě vám tímto nesdělujeme nic, co by vám nebylo známo a jistě vyvození zmíněné politické odpovědnosti vnímáte jako samozřejmost.

S vaším vyjádřením jsme se v rámci hnutí seznámili a toto je naše odpověď. Zítra 22.3.2018 proběhne setkání všech členů, kandidátů a sympatizantů našeho hnutí, na kterém představíme jak váš návrh řešení, tak naši odpověď.

Lenka Glabazňová
předsedkyně Nezávislých v Bílině – HNHRM


 

0
0
0
s2smodern