PODĚKOVÁNÍ PANU JIŘÍMU PATEROVI

S politováním Vám musíme oznámit, že náš zástupce Jiří Patera se z osobních důvodů rozhodl rezignovat na funkci zastupitele města. Rádi bychom mu poděkovali za jeho dosavadní aktivní přístup a podporu. Nadále zůstává aktivním spolupracujícím zejména v oblasti dopravy a my věříme, že jeho dlouhodobé zkušenosti se podaří ve městě zúročit.
Jeho nástupce a zároveň nový zástupce hnutí složí slib na jednání zastupitelstva, které se koná 11. prosince 2019.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

NEUTĚŠENÁ SITUACE S NOVOU VLNOU PŘÍLIVU NEPŘIZPŮSOBIVÝCH

Za naší účasti ve vedení města byl zpracován opravdu dobrý projekt, který řešil zastavení přílivu nepřizpůsobivých. Na tomto se podílela jak tehdejší koalice, tak i část opozice. Součástí projektu byl i výkup bytového fondu včetně odkupu bytové správy. Bohužel, projekt se neuskutečnil, a to právě kvůli místnímu hnutí ANO 2011, které se dnes chová jako spasitel. Určitě je jakákoliv aktivita, která by vedla k zastavení migrace a naopak odchodu nechtěných problémových občanů, i z naší strany kvitována. Jen máme obavy, aby opět nešlo jen o zviditelnění, jako tomu bylo i okolo jednání zástupců města s vlastníky nemovitostí, kdy zástupci města si tuto aktivitu neprávem přivlastnili. Jednání vyvolali naopak vlastníci nemovitostí a ne zástupci města.
To, co mohlo mít naše město již vyřešené, teď chtějí realizovat okolní města, která k nám jezdila dříve pro informace. Žádné město nemá na stole takovou nabídku, jakou měla ve své době Bílina. Na městských FB stránkách se dozvídáme, že město chce na výkup získat dotace, ale to je trochu proti nedávnému postoji samotného premiéra, který naopak jakékoliv dotace pro obce, které mají dost svých finančních prostředků, neschvaloval. Ale možná je to i vzkaz voličům. Pokud budete mít v čele člověka z hnutí ANO 2011, půjde vše. Za nás chceme jen zdůraznit, že opravdu přejeme všemu, co by město zbavilo problému s nepřizpůsobivými, kterých opravdu přibývá a jejich kvalita bohužel také.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

KOHO OMEZENÍ DOPLATKU OMEZÍ ?

Po menší odmlce, kdy jsme od koalice neviděli moc aktivit, ke kterým bychom se jako opozice mohli vyjádřit, máme dnes naopak potřebu vyjádřit se k omezení doplatku na bydlení plošně na Teplickém Předměstí, sídliště Za Chlumem, sídliště SHD (Srbsko) a sídliště SuNN a plánovanému plošnému omezení v celém městě. Sami jsme se problematikou omezení přílivu nepřizpůsobivých aktivně zaobírali, a proto jsou nám známy určité skutečnosti, které se ne všem budou zamlouvat. Zhruba před rokem bylo příjemců těchto dávek na celém Teplickém předměstí a v sídlišti Za Chlumem 24 a věřte, že mezi těmito příjemci nebyli pouze nepřizpůsobiví, ale i potřební. Tento krok se určitě nedá hodnotit jednoduše či jednostranně, ale je škoda, že z radnice k tomuto nezaznělo něco i o doprovázejících jevech či vlivech. Když se řekne A, mělo by zaznít i B. Takto označená zóna či adresa musí především naplňovat zákonné důvody, což jednoznačně nelze u plošné aplikace obhájit, dále diskriminuje opravdu všechny obyvatele, kteří v ní žijí a v podstatě z nich dělá občany „druhé kategorie“ a jedná se o stejné zařazení, jako by se jednalo o vyloučenou lokalitu, což má bezesporu vliv jak na postavení občanů, cenu nemovitostí a např. i na získání úvěru. Ve své době to mělo vliv i na získání kvalitního zaměstnání. Opravdu nemáme v úmyslu tento krok pouze degradovat, ale je nutné zhodnotit veškerá pro a proti a hlavně dosažený efekt, který k počtu vyplácených dávek trochu postrádáme. Nejde ještě nezmínit rozhodnutí některých měst od takto plošných omezení odstoupit buď z důvodu nezákonnosti, či z důvodu stížnosti senátorů k Ústavnímu soudu, který podobná plošná omezení v minulosti již zrušil. Z našeho pohledu jde buď pouze o populistický krok, o čemž svědčí i způsob zveřejnění, kdy dnes může každý majitel na této adrese podat námitku a tím tuto bezdoplatkovou zónu zrušit, nebo jde o rozhodnutí bez znalosti skutečného stavu včetně zákonných možností obce.
K čemu se ještě budeme vyjadřovat? K poslednímu ZM a postupné rehabilitaci dřívější BSD, dnes BSDN, včetně organizace Člověka v tísni, za jejichž vlády i tento problém s nepřizpůsobivými měl největší nárůst, ale to samostatně.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

VYJÁDŘENÍ K INVESTICÍM

U veřejné zakázky na Animoterapii v HNSP - přístřešek pro chov ovcí v HNSP v Bílině jsme upozornili na nesoulad ve výzvě, který se týkal uvedení dvou různých variant zpracování projektových dokumentací. V další výzvě na akci Rekonstrukce objektu tenisových kurtů na Kyselce - výměna oken a dveří se objevily nestandardní podmínky pro uchazeče a nepřesné údaje k veřejné zakázce. Rozsah prací v projektové dokumentaci neodpovídal předmětu veřejné zakázky, na celou akci byl požadavek na termín realizace max. 15 pracovních dní (jen průměrná dodací lhůta u oken a dveří je 4 týdny). Tato VZ byla najednou zrušena před otevíráním obálek. Ve výzvě Stavební úpravy odborných ordinací ve 2.NP budovy C HNsP v Bílině jsou spojeny stavební práce a dodávky nábytku. Sloučení stavebních prací a dodávky nábytku do jedné zakázky vede ke skryté diskriminaci dodavatelů, kteří by mohli podat nabídku pouze na jednotlivé plnění, např. dodávky nábytku. Tímto dochází k porušení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. porušení zásady zákazu diskriminace.
Ing. Lucie Ječmenová

Nezávislí v Bílině HNHRM

STŘÍPKY ZE ZASTUPKA

Jak jme slíbili, přinášíme naše postřehy k poslednímu jednání ZM, na kterém zaznělo opravdu dost zajímavostí, které nemůžeme nezmínit z pozice opozice. Vše zajímavé asi začalo veřejným upozorněním naší zastupitelky Ing. Lucie Ječmenové na možné nezákonné jednání RM, když ta nezaujala stanovisko na podrobně předložené nedostatky u akce BEZBARIÉRY. Nevíme, kdo vše byl proti, ale jediný, kdo se k tomu vlastně přihlásil, byl jeden radní za hnutí ANO, když prohlásil, že RM nezaujala stanovisko, protože byla proti. Dále se ptal na to, jakého porušení zákona se měl dopustit. Po definici paragrafů diskuze k bodu prošetření předražené BEZBARIÉRY zanikla. Uvidíme, na jak dlouho. Po tomto byl zástupcem SVOBODNÝCH předložen materiál k využití lázní, řešení sociální problematiky a vzniku juniorské komise. K tomuto materiálu se vedla docela dlouhá diskuze, ve které našly místo i skutečně smysluplné návrhy a příspěvky. Mezi ně z našeho pohledu určitě nepatřily příspěvky pana Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, který vysvětloval, jaký přínos měl a má pro město Člověk v tísni. Do diskuze se zapojil i předseda komise za hnutí ANO k lázním, který přítomným sdělil, že problematikou využití lázní se zabývá více než 20 let bez výsledku, což nevíme, jestli je ta správná kvalifikace, ale problém využití je opravdu složitý a ne vše, co pan předseda řekl, bylo z našeho pohledu špatné. Špatné nebo nešťastné bylo vyjádření pana předsedy komise (hnutí ANO), když prohlásil, že se měl v nedávné době setkat se třemi možnými zájemci o lázně, ale jelikož jim neměl údajně co říci, tak jednání odmítl. Na druhou stranu, ve vyšších patrech politiky se zástupci hnutí ANO účastní různých jednání zase bez mandátu. Po tomto se asi můžeme tázat na kompetentnost určitých osob a smysluplnost určitých komisí. K závěru došlo na schvalování práce RM, kdy svou cenu ukázal pan RENDL, když se jeho BSDN zdržela hlasování a činnost RM tak schválena nebyla. Uvidíme, co si zastupitel pan RENDL vytrucuje...

Nezavislí v Bílině - HNHRM

SLÍBENÉ VYJÁDŘENÍ - ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ CENTRUM

Představuji první z řady návrhů předložené Komisi životního prostředí a dopravy a po schválení Odboru dopravy MU Bílina

úpravy dopravního značení:
• úprava nesprávného značení zastávky autobusů na Mírovém náměstí (u pošty) - navrhujeme ponechat pouze kruhovou značku IJ 4b „označník“ a odstranit značku IJ 4c „zastávka autobusu“. V tom případě by prostor před označníkem v délce 30m byl vyhraženou zastávkou pouze pro autobusy.
• úprava nesprávného označení parkování na obvodu Mírového náměstí – v souč. době (při současném označení) je to parkoviště vyhrazeno pouze pro zásobování, my bychom chtěli, aby byla v denní době pro občany i možnost zastavení a mimo dobu vyznačenou na značce B29 „Zákaz stání“, i stání.
• kontrola, popř. doplnění dopravních značek P4 „Dej přednost v jízdě“ např. v ulicích Jiřího z Poděbrad, E. Krásnohorské, Dvořákova a Východní, které se kříží s ulicí Studentská
• úprava nesprávného značení objíždění ostrůvku na křižovatce ulic Studentská a Čsl. Armády – upravit dopravními značkami C04a „Přikázaný směr objíždění vpravo“ a C04b „Přikázaný směr objíždění vlevo“.

školení silničního zákona 361/2000 Sb. a novel
• zástupce hnutí Nezávislí v Bílině – HNHRM doporučuje komisi navrhnout Radě města zajišťování pravidelného školení dopravní problematiky pro pracovníky Městské policie Bílina a Asistentů prevence kriminality a pro řidiče-referenty Technických služeb a Městského úřadu Bílina

Jiří Patera

Nezávislí v Bílině HNHRM