VÝKUP BYTŮ ANO, ALE ...

Výkup bytů a rozpočet města byly asi hlavními tématy posledního jednání ZM, na kterém se oba body i schválily, ale bez našich hlasů. V tomto příspěvku se vyjádříme jen k výkupu. ANO jak zmiňuje, výkup bytů byl naším hlavním bodem a stále jsme přesvědčeni, že nabídka, kterou město mělo v minulosti, se měla využít. Nešlo totiž pouze o výkup, ale o koncepci řešení neutěšené situace, která je spojena s přílivem nepřizpůsobivých občanů.
Proč jsme výkup nemohli podpořit? Naši zastupitelé se o záměru výkupu 36 bytů dozvěděli až týden před jednáním ZM, dále jsme postrádali rozumné vysvětlení, proč je kupní cena vyšší než odhad, také jsme postrádali něco ve smyslu co dál a to se netýká jen využití, ale i dalších kroků. Nikdo si přece nemůže myslet, že výkup těchto bytů vyřeší problém, kvůli kterému se byty podle vyjádření kupují. ZM měl být podle nás předložen i právní názor o neporušení zákona, pokud město koupí byty nad cenu odhadu. Tento krok by jistě měl podle nás větší smysl, pokud by již byly nějakým způsobem podchyceny výkupy zbylých bytů v tomto bloku a i objekt Zajíčka. Nikdo ani nezmínil, jestli tento výkup neměl být jako záměr zveřejněn podle zákona. To jsou důvody, proč jsme nemohli hlasovat pro výkup, i když s ním v podstatě souhlasíme, ale nemůžeme něčemu dát podporu bez znalostí všech detailů a třeba i možnosti se vyjádřit ne pouze před schvalováním. Ale třeba to vše je známo koalici která si výkup schválila vlastně sama. Pokud koalice koupí těchto bytů naplňuje plán jak město zbavit problémů, tak je to pro naše město dobré rozhodnutí, kdy by mělo být politikaření druhořadé. Tímto pouze vysvětlujeme, proč jsme konkrétně tento výkup nemohli podpořit, aby to nemuseli za nás nepravdivě dělat jiní.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

NÁVRH NA POMOC MÍSTNÍM FIRMÁM A TÍM I UDRŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI

Náš klub zastupitelů prostřednictvím své předsedkyně Ing. Lucie Ječmenové předložil vedení města návrh na zjednodušení zadávání zakázek tak, aby mohly být zapojeny do investičních akcí města místní firmy. V podstatě jde o to řídit se pouze zákonem, který pamatuje jak na transparentnost, tak dodržování ostatních zákonností, což by se mělo ale týkat i všech nákupů služeb jak městem, tak i jeho organizací. Naší snahou je podpora místních firem jako zaměstnavatelů, čímž by se podpořili i jejich zaměstnanci. Z našeho pohledu jde o logický krok, kdy místní firmy přispívají do městské pokladny, zaměstnávají převážně místní občany a nejde opomenout ani sponzoring firem všech možných společenských, kulturních a sportovních aktivit. Podobnou podporu představila i samotná vláda, kdy chce v českých obchodech převážně české zboží a v regionálních regionální. Doufáme, že se vedení města bude naším návrhem zabývat. Určitě by nebylo od věci toto projednat napříč všemi subjekty zastoupenými v ZM, kde by k daným pravidlům zazněly všechny možné návrhy a připomínky. Jde pouze o rychlost řešení, protože opravdová krize, ne zdravotního charakteru, nastává v současné době.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

NEUTĚŠENÁ SITUACE S NOVOU VLNOU PŘÍLIVU NEPŘIZPŮSOBIVÝCH

Za naší účasti ve vedení města byl zpracován opravdu dobrý projekt, který řešil zastavení přílivu nepřizpůsobivých. Na tomto se podílela jak tehdejší koalice, tak i část opozice. Součástí projektu byl i výkup bytového fondu včetně odkupu bytové správy. Bohužel, projekt se neuskutečnil, a to právě kvůli místnímu hnutí ANO 2011, které se dnes chová jako spasitel. Určitě je jakákoliv aktivita, která by vedla k zastavení migrace a naopak odchodu nechtěných problémových občanů, i z naší strany kvitována. Jen máme obavy, aby opět nešlo jen o zviditelnění, jako tomu bylo i okolo jednání zástupců města s vlastníky nemovitostí, kdy zástupci města si tuto aktivitu neprávem přivlastnili. Jednání vyvolali naopak vlastníci nemovitostí a ne zástupci města.
To, co mohlo mít naše město již vyřešené, teď chtějí realizovat okolní města, která k nám jezdila dříve pro informace. Žádné město nemá na stole takovou nabídku, jakou měla ve své době Bílina. Na městských FB stránkách se dozvídáme, že město chce na výkup získat dotace, ale to je trochu proti nedávnému postoji samotného premiéra, který naopak jakékoliv dotace pro obce, které mají dost svých finančních prostředků, neschvaloval. Ale možná je to i vzkaz voličům. Pokud budete mít v čele člověka z hnutí ANO 2011, půjde vše. Za nás chceme jen zdůraznit, že opravdu přejeme všemu, co by město zbavilo problému s nepřizpůsobivými, kterých opravdu přibývá a jejich kvalita bohužel také.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

VYJÁDŘENÍ K INVESTICÍM

U veřejné zakázky na Animoterapii v HNSP - přístřešek pro chov ovcí v HNSP v Bílině jsme upozornili na nesoulad ve výzvě, který se týkal uvedení dvou různých variant zpracování projektových dokumentací. V další výzvě na akci Rekonstrukce objektu tenisových kurtů na Kyselce - výměna oken a dveří se objevily nestandardní podmínky pro uchazeče a nepřesné údaje k veřejné zakázce. Rozsah prací v projektové dokumentaci neodpovídal předmětu veřejné zakázky, na celou akci byl požadavek na termín realizace max. 15 pracovních dní (jen průměrná dodací lhůta u oken a dveří je 4 týdny). Tato VZ byla najednou zrušena před otevíráním obálek. Ve výzvě Stavební úpravy odborných ordinací ve 2.NP budovy C HNsP v Bílině jsou spojeny stavební práce a dodávky nábytku. Sloučení stavebních prací a dodávky nábytku do jedné zakázky vede ke skryté diskriminaci dodavatelů, kteří by mohli podat nabídku pouze na jednotlivé plnění, např. dodávky nábytku. Tímto dochází k porušení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. porušení zásady zákazu diskriminace.
Ing. Lucie Ječmenová

Nezávislí v Bílině HNHRM

STŘÍPKY ZE ZASTUPKA

Jak jme slíbili, přinášíme naše postřehy k poslednímu jednání ZM, na kterém zaznělo opravdu dost zajímavostí, které nemůžeme nezmínit z pozice opozice. Vše zajímavé asi začalo veřejným upozorněním naší zastupitelky Ing. Lucie Ječmenové na možné nezákonné jednání RM, když ta nezaujala stanovisko na podrobně předložené nedostatky u akce BEZBARIÉRY. Nevíme, kdo vše byl proti, ale jediný, kdo se k tomu vlastně přihlásil, byl jeden radní za hnutí ANO, když prohlásil, že RM nezaujala stanovisko, protože byla proti. Dále se ptal na to, jakého porušení zákona se měl dopustit. Po definici paragrafů diskuze k bodu prošetření předražené BEZBARIÉRY zanikla. Uvidíme, na jak dlouho. Po tomto byl zástupcem SVOBODNÝCH předložen materiál k využití lázní, řešení sociální problematiky a vzniku juniorské komise. K tomuto materiálu se vedla docela dlouhá diskuze, ve které našly místo i skutečně smysluplné návrhy a příspěvky. Mezi ně z našeho pohledu určitě nepatřily příspěvky pana Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, který vysvětloval, jaký přínos měl a má pro město Člověk v tísni. Do diskuze se zapojil i předseda komise za hnutí ANO k lázním, který přítomným sdělil, že problematikou využití lázní se zabývá více než 20 let bez výsledku, což nevíme, jestli je ta správná kvalifikace, ale problém využití je opravdu složitý a ne vše, co pan předseda řekl, bylo z našeho pohledu špatné. Špatné nebo nešťastné bylo vyjádření pana předsedy komise (hnutí ANO), když prohlásil, že se měl v nedávné době setkat se třemi možnými zájemci o lázně, ale jelikož jim neměl údajně co říci, tak jednání odmítl. Na druhou stranu, ve vyšších patrech politiky se zástupci hnutí ANO účastní různých jednání zase bez mandátu. Po tomto se asi můžeme tázat na kompetentnost určitých osob a smysluplnost určitých komisí. K závěru došlo na schvalování práce RM, kdy svou cenu ukázal pan RENDL, když se jeho BSDN zdržela hlasování a činnost RM tak schválena nebyla. Uvidíme, co si zastupitel pan RENDL vytrucuje...

Nezavislí v Bílině - HNHRM

SLÍBENÉ VYJÁDŘENÍ - ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ CENTRUM

Představuji první z řady návrhů předložené Komisi životního prostředí a dopravy a po schválení Odboru dopravy MU Bílina

úpravy dopravního značení:
• úprava nesprávného značení zastávky autobusů na Mírovém náměstí (u pošty) - navrhujeme ponechat pouze kruhovou značku IJ 4b „označník“ a odstranit značku IJ 4c „zastávka autobusu“. V tom případě by prostor před označníkem v délce 30m byl vyhraženou zastávkou pouze pro autobusy.
• úprava nesprávného označení parkování na obvodu Mírového náměstí – v souč. době (při současném označení) je to parkoviště vyhrazeno pouze pro zásobování, my bychom chtěli, aby byla v denní době pro občany i možnost zastavení a mimo dobu vyznačenou na značce B29 „Zákaz stání“, i stání.
• kontrola, popř. doplnění dopravních značek P4 „Dej přednost v jízdě“ např. v ulicích Jiřího z Poděbrad, E. Krásnohorské, Dvořákova a Východní, které se kříží s ulicí Studentská
• úprava nesprávného značení objíždění ostrůvku na křižovatce ulic Studentská a Čsl. Armády – upravit dopravními značkami C04a „Přikázaný směr objíždění vpravo“ a C04b „Přikázaný směr objíždění vlevo“.

školení silničního zákona 361/2000 Sb. a novel
• zástupce hnutí Nezávislí v Bílině – HNHRM doporučuje komisi navrhnout Radě města zajišťování pravidelného školení dopravní problematiky pro pracovníky Městské policie Bílina a Asistentů prevence kriminality a pro řidiče-referenty Technických služeb a Městského úřadu Bílina

Jiří Patera

Nezávislí v Bílině HNHRM